Tidevandsoversigt

Klik på grafen for dagens tidevand. Som en regel kan der køres fra fastlandet/Mandø senest 3 timer før højvande og igen 3 timer efter højvande.

Dog anbefaler vi at I tjekker inden I kører ud på Låningsvejen. Hvis I kører ud når vandet stiger,
 og viser vandstanden +60 må I ikke køre ud på Låningsvejen.

Mandø Ebbevej må ikke benyttes af privaltbiler .

KlithusMandø

Kørselsvejledning
Mandø badehotel ligger på øen Mandø midt i den danske del af Vadehavet. Mandø er forbundet til fastlandet via en grusvej,
Låningsvejen. Vejen er normal farbar ved lavvande. Ønsker I ikke selv at køre, findes der også
Mandøbussen som kan sørge for transporten gennem Vadehavet.